Nghĩa vụ của người mua và người bán

Nghĩa vụ của Sakuko và nghĩa vụ của Khách hàng trong giao dịch:

Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ do bên bán và bên mua thỏa thuận thì còn có những quyền và nghĩa vụ dành cho các bên này do pháp luật quy định. Như chúng ta biết quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại

1. Nghĩa vụ của người bán( Sakuko):

- Nghĩa vụ giao hàng

+ Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng

+ Giao đúng số lượng hàng hóa

+ Giao chứng từ hóa đơn bán lẻ kèm hàng hóa

+ Giao hàng đúng thời hạn và địa điểm

+ Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng

+ Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Khách hàng

- Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa:

+ Bảo hành hàng hóa theo đúng quy định.

2. Nghĩa vụ của người mua( Khách hàng):

+ Nghĩa vụ nhận hàng

+ Nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa

+ Nghĩa vụ thanh toán tiền

 
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng