Cart icon
0

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Thông báo thay đổi bao bì một số sản phẩm bao cao su SAGAMI

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 19/6/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì của một số Sản phẩm Bao cao su SAGAMI.
Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm NEXANS- Sữa tắm, gội trắng da Manis 450mL

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. 

Từ ngày 15/7/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì sản phẩm NEXANS- Sữa tắm, gội trắng da Manis 450mL.


Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm GH CREATION- Viên uống tăng chiều cao (270 viên)

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 22/6/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì sản phẩm GH CREATION- Viên uống tăng chiều cao (270 viên).
 
Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì và cải tiến chất lượng các sản phẩm Transino

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 16/6/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì và cải tiến chất lượng các sản phẩm Transino dòng trị nám, dưỡng trắng.
Xem thêm

Thông báo thay đổi barcode sản phẩm CRESCENDO- Tảo tăng chiều cao Shinshin Kakume

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. 
Từ ngày 15/6/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì sản phẩm CRESCENDO- Tảo tăng chiều cao Shinshin Kakumei (30 viên).
Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì và quy cách một số sản phẩm bỉm MERRIES

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 13/6/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì và quy cách của một số Sản phẩm bỉm Merries cho bé.

Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm MERRIES- Giấy ướt 54 tờ cho bé

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 20/5/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì sản phẩm Giấy ướt Merries 54 tờ cho bé.
Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì và cải tiến chất lượng sản phẩm MEIJI- Sữa cho bé dị ứng đạm sữa bò 850g

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 5/4/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì và cải tiến chất lượng sản phẩm Meiji- Sữa cho bé dị ứng đạm sữa bò 850g.

Xem thêm

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm Viên giặt xả Bold P&G

Sakuko xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm các dòng sản phẩm của Sakuko trong suốt thời gian qua. Từ ngày 15/3/2023, Sakuko xin thông báo đến Quý khách Hàng về việc Thay đổi bao bì sản phẩm Viên giặt xả Bold P&G
Xem thêm